Výtvarná súťaž do 31. marca

Pozývame vás zapojiť sa do výtvarnej súťaže na celoslovenskej úrovni.

Názov súťaže: …a Slovo bolo u Boha

Témy pre jednotlivé kategórie:

1.stupeň ZŠ:  Jonáš a jeho misia 

2.stupeň ZŠ + Príma – Kvarta: Biblické výšiny – Tábor – Vrch premenenia, Olivová hora – Hora utrpenia 

3.ZUŠ: Kristus  – naša cesta  

4.špeciálne základné školy: Panna Mária  –  naša matka a pomocnica

5.Navštívil nás a zanechal stopu – spoločná téma pre všetky kategórie (návšteva sv. otca Františka na Slovensku)

Do miestneho kola, ktoré prebehne v našom SCVČ treba súťažné práce doručiť do 31.marca 2022

Podmienky:

Formát maximálne A3, t. j. 29,7 x 42 cm (väčšie práce nebudú zaradené).

Technika ľubovoľná. Suché pastely a práce s uhlom je potrebné dobre zafixovať fixatérom, prípadne lakom na vlasy tak, aby sa nerozmazávali.

Práce je treba zozadu čitateľne paličkovým písmom označiť školou, celým menom, témou a vekovou kategóriou (triedou) žiaka. Viď vzor nižšie.

Práce iného druhu (plastiky, sochy a pod.) sa nebudú hodnotiť.

Práce zostávajú celý školský rok vystavené na paneloch vo vestibule usporiadateľa – NEPOSIELAJÚ SA SPÄŤ.

Ostatné podrobnosti nájdete v priloženom dokumente:

Témy súťaže 2022 (1)