Nový škrečok v SCVČ

Krúžok Záchranári má v novom roku ďalší prírastok.

Do nášho SCVČ zavítal baby škrečok, o ktorého sa budú môcť deti na krúžku starať – samozrejme v období, keď to pandemické podmienky dovolia.

Meno zatiaľ ešte len hľadáme.

Zatiaľ si u nás zvyká dobre, vyzerá spokojne a zdá sa, že sa mu u nás páči.