Prvé stretnutie Detí svetla

Každoročný obľúbený program Deti svetla rozbehol svoje fungovanie počas príjemného nedeľného popoludnia 12.septembra 2021.

Pre deti boli pripravené atraktívne stanovištia, na ktorých sa mohli zabaviť a zasúťažiť si. Rodičia zatiaľ mohli pri kávičke vyplniť prihlášky a dostali úvodné informácie o priebehu celého programu.

Tešíme sa na budúce stretnutie – už onedlho – 26.semptebra.

Náš fotoalbum na facebooku.