PONUKA KRÚŽKOV A ICH SPOPLATNENIE

Dieťa môžete prihlásiť aj na viac krúžkov, pričom za každý jeden sa platí, (možnosť zľavy po osobnej konzultácii)

V skutočnosti náklady na dieťa sú omnoho vyššie, preto môžete podporiť našu činnosť priamo finančným darom alebo cez účet: SK58 5600 0000 0044 1343 9001

Stretnutia rovesníckych skupín, spoplatnené sumou 8 € pre členov združenia Laura, 10 € pre nečlenov

 • Stretko – dievčatá – 3. ročník ZŠ
 • Stretko –chlapci – mladší
 • Stretko – dievčatá – 4. ročník ZŠ
 • Stretko –chlapci – starší
 • Stretko – dievčatá- 5. ročník ZŠ
 • Stretko – dievčatá- 6. ročník ZŠ
 • Stretko Crazy girls – dievčenské stretko 8.-9.roč
 • Stretko TEEN – dievčenské stretko 1.-2.roč SŠ
 • Seňority – dievčenské stretko 3.roč SŠ vyššie
 • Matelko – mamičky s deťmi

Krúžky: spoplatnené sumou 13 € pre členov združenia Laura/ Domka , 15 € pre nečlenov

 • Volejbal dievčatá a chlapci od 9.ročníka ZŠ vyššie
 • Futbal- chlapci
 • Florbal – chlapci
 • Florbal –mix – starší
 • Vybíjaná – 5.- 8. ročník ZŠ
 • Laura Dance – mládež
 • Laura Dance – junior (2. stupeň ZŠ)
 • Laura Dance – deti (deti od 4 – 8 rokov)
 • Dobrý pastier – deti od 3 – 6 rokov
 • Variaco-tvorivý krúžok – deti ZŠ
 • Akrylový ateliér- ( utorok 15,00-16,30)
 • Mediálny – 2. stupeň ZŠ 
 •  Šachový krúžok

Krúžky: spoplatnené sumou 10 € pre členov združenia Laura/ Domka , 15 € pre nečlenov

 • Veselá Angličtina v MŠ- ( Ovečky/ Včielky v CMŠ)
 • Ukulele – pokročilí

Krúžky: spoplatnené sumou 2 € pre členov združenia Laura/ Domka; 5 € pre nečlenov

 • Detský zbor

Stretká bez poplatku pre členov združenia Laura/ Domka (stačí obnovené ročné členské – suma 3 €)

 • Piatkové večery- 9.roč ZŠ a vyššie

Stretká bez poplatku:

 • Prvoprijímajúci – 3. roč ZŠ
 • Birmovanci- 1.roč SŠ

… o ďalšej ponuke budete informovaní na začiatku septembra

Na stránkach: https://dca.sclaura.sk/ http://saldub.sk/ sme aj na FB – Laura Scvč Dubnica

Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí do príslušného krúžku, záujmový útvar sa neotvorí.

V prípade, že odovzdáte prihlášku po termíne 15.09.2022 záujmový útvar sumou 20