PONUKA KRÚŽKOV A ICH SPOPLATNENIE v šk. roku 2023/24

Dieťa môžete prihlásiť aj na viac krúžkov, pričom za každý jeden sa platí, (možnosť zľavy po osobnej konzultácii)

Možnosť odovzdať na jeden krúžok Vzdelávací poukaz dieťaťa a zaplatiť iba 5€

V prípade, že nemáte trvalý pobyt v Dubnici nad Váhom alebo odovzdáte prihlášku po 15.9.2023 zaplatíte za stretko 20€, za krúžok 30€.

V skutočnosti náklady na dieťa sú omnoho vyššie, preto môžete podporiť našu činnosť priamo finančným darom alebo cez účet: SK58 5600 0000 0044 1343 9001

V roku 2023 Mesto Dubnica nad Váhom podporilo našu voľnočasovú výchovnú činnosť: Laura Dance, Matelko, Ateliérik a Variaco-tvorivý krúžok.

Stretnutia rovesníckych skupín, spoplatnené sumou 10 €

 • Stretko – dievčatá- 5. ročník ZŠ
 • Stretko Championky – dievčatá- 6. ročník ZŠ
 • Stretko Hranolky – dievčatá- 7.ročník ZŠ
 • Stretko Crazy girls – dievčenské stretko 9.roč ZŠ -1.SŠ
 • Stretko – chlapci – 3.-5.ročník ZŠ
 • Stretko – chlapci – 6.-9.ročník ZŠ
 • Matelko – mamičky s deťmi

Krúžky: spoplatnené sumou 15 €

 • Športové hry – chlapci malí
 • Florbal – chlapci od 3.ročníka
 • Futbal – chlapci od 3.ročníka
 • Vybíjaná – 5.- 8. ročník ZŠ
 • Volejbal – dievčatá a chlapci od 9.ročníka ZŠ vyššie
 • Ukulele začiatočníci
 • Ukulele pokročilí
 • Biblickí detektívi – deti od 3-7 rokov
 • Veselá Angličtina – v materskej škole CZŠ (Včielky a Ovečky)

Krúžky: spoplatnené sumou 20 €

 • Variaci-hravý – malí
 • Variaci
 • Tvorivý-deti ZŠ
 • Laura Dance – mládež
 • Laura Dance – junior (od 10 -12 rokov)
 • Laura Dance – deti 1 (deti od 4 – 9 rokov) – začiatočníci
 • Laura Dance – deti 2  (deti od 4 – 9 rokov) – pokročilí

Krúžky: spoplatnené sumou 5€ (ročné členské Laury)

 • Rachotilkovia – deti, ktoré hrajú a spievajú na sv.omši v stredu o 17:00
 • Zbor 100&1ovečka
 • Miništranti
 • Piatkové večery
 • Piatkové popoludnia

Krúžok pre deti s mentálnym znevýhodnením – 15€ na pol rok

 • Cesta za dobrodružstvom

Stretká bez poplatku:

 • Prvoprijímajúci
 • Birmovanci

Na stránkach: https://dca.sclaura.sk/ http://saldub.sk/ sme aj na FB – Laura Scvč Dubnica

Pozn.: V prípade, že sa nedosiahne stanovený počet detí do príslušného krúžku, záujmový útvar sa neotvorí.